Sammenslutningen af
Kunstcirkler i Herning og omegn
byder velkommen til denne hjemmeside

Hver måned modtager man et kunstværk,
som man kan undres,
provokeres eller fornøjes over.

 Én gang om året er der auktion.