Medlemsinformation

Medlemmerne i Sammenslutningen af Kunstcirkler i Herning og Omegn er organiseret i 7 cirkler á 10 medlemskaber.   

Eller i alt 70 medlemskaber.

 

4 cirkler er med adressemæssigt udgangspunkt i Herning.

De øvrige 3 cirkler er placeret med én cirkel i henholdsvis Ikast, Thisted og på Nordfyn.


Vilkårene for at være medlem af Sammenslutningen er, at man ved indmeldelsen opkræves et depositum på 1.000 kr.


Ved udmeldelse af Sammenslutningen tilbagebetales dette depositum.

Det årlige kontingent udgør 2.000 kr., som opkræves hvert år i februar.

 

For kontingentet modtager man hver måned - 10 gange om året - et kunstværk, som man kan undres, provokeres eller fornøjes ved at se på i den følgende måned.

 

Ved årets afslutning - altid den første mandag i december - inviteres Sammenslutningens medlemmer til generalforsamling og auktion på Højhuset i Herning.

I forbindelse med dette arrangement er Sammenslutningen vært ved et traktement for medlemmerne.

Auktionen omfatter 60 værker, idet en cirkel recirkulerer det følgende år.

De 60 værker udstilles og kan beses om eftermiddagen fra kl. 16.00-18.00.

 

Aktuelt er der en venteliste, og ønsker man at blive medlem af Sammenslutningen kan man skrive til formanden.

Nye medlemmer må således forvente en ventetid, inden de kan blive optaget i Sammenslutningen.

Korrespondance med medlemmerne foregår pr. mail. Det er derfor vigtigt, at hvert medlem giver bestyrelsen besked om ændring af mailadresse.