Medlemsinformation

Medlemmerne i Sammenslutningen af Kunstcirkler i Herning og Omegn er organiseret i 8 cirkler á 10 medlemsskaber.   

Eller i alt 80 medlemsskaber.

 

5 cirkler er med adressemæssig udgangspunkt i Herning.

De øvrige 3 cirkler er placeret med én cirkel i henholdsvis Thisted, Holstebro og på Nordfyn.


Vilkårene for at være medlem af Sammenslutningen er, at man ved indmeldelsen opkræves et depositum på 1.000 kr.


Ved udmeldelse af Sammenslutningen tilbagebetales dette depositum.

Det årlige kontingent udgør 2.000 kr., som opkræves hvert år i februar.

 

For kontingentet modtager man hver måned - 10 gange om året - et kunstværk, som man kan undres, provokeres eller fornøjes ved at se på i den følgende måned.

 

Ved årets afslutning - altid den første mandag i december - inviteres Sammenslutningens medlemmer til generalforsamling og auktion på Højhuset i Herning.

I forbindelse med dette arrangement er Sammenslutningen vært ved et traktement for medlemmerne.
De 60 værker udstilles og kan beses om eftermiddagen fra kl. 16.00-18.30.

 

Aktuelt er der en venteliste, der ønsker at blive medlemmer af Sammenslutningen. Nye medlemmer må således påregne en ventetid på flere år, inden de kan forvente at blive optaget i Sammenslutningen.

Korrespondance med medlemmerne foregår pr. mail. Det er derfor vigtigt, at hvert medlem giver forretningsudvalget besked om ændring af mail-adresse.