Sammenslutningen af Kunstcirkler i Herning og Omegn


Hvad er en Kunstcirkel

I princippet er en Kunstcirkel en lille kreds af mennesker,

der i en periode - én måned - har et kunstværk hængende

eller stående i hjemmet. I løbet af et medlemsår cirkler et

antal kunstværker rundt blandt medlemmerne for til sidst

at blive afhændet på en auktion, hvor alle medlemmer har

adgang til at byde.

 

Den kunst, der cirkulerer blandt medlemmerne og senere

bliver udbudt på auktion, bliver indkøbt af Forretningsudvalget.

I vedtægterne præciseres, at værkerne skal være "af nulevende,

navnlig yngre kunstnere".

 

I Sammenslutningen af Kunstcirkler i Herning og Omegn har vi i en årrække været organiseret således, at 80 medlemskaber er arrangeret i 8 cirkler á 10 medlemmer. I december måned er der ikke kunstværker i cirkulation - og juni/juli opfattes som én måned. Det betyder, at der senest den 3. i de resterende 10 måneder foregår aflevering og modtagning af kunst medlemmerne imellem.